Letna proizvodnja družbe Dravske elektrarne Maribor
(GWh)

2.800