Prodaja nepremičnin

Javno zbiranje ponudb - Predmet prodaje: sklop 32 garažnih boksov za avtomobil

 

Javno zbiranje ponudb - Predmet prodaje: stanovanja in kletni prostori