Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom in s člani Nadzornega sveta družbe za leto 2021.pdf

Osebe, ki so pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja 

Objava izplačila regresa za 2021.pdf

Objava izplačila poslovne uspešnosti za 2021.pdf

Za družbo Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17). V družbi je sklenjena oziroma velja tudi podjetniška kolektivna pogodba, ki pa je interne narave, saj ureja določena področja, ki so specifična za našo družbo.

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb DEM d. o. o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve  

VRSTA POSLAPOGODBENI PARTNERPOGODBENA VREDNOST (V EUR)DATUM SKLENITVETRAJANJE

Intelektualna storitev

ADD D.O.O., TBILISIJSKA 85, 1000 LJUBLJANA

11.451,21

11.1.2022

31.12.2022

Intelektualna storitev

METATRONIK D.O.O., STEGNE 9A, 1000 LJUBLJANA

15.240,00

1.1.2022

31.12.2022

 

Sklenjene pogodbe 2021

Sklenjene pogodbe 2020

Sklenjene pogodbe 2019

Sklenjene pogodbe 2018

Sklenjene pogodbe 2017

Sklenjene pogodbe 2016

Sklenjene pogodbe 2015

Sklenjene pogodbe 2014