Okolje

Center za obdelavo sedimentov

V okviru strategije ravnanja s sedimenti v akumulacijah hidroelektrarn družbe je predvidena postavitev centra za predelavo sedimentov v okolici akumulacije hidroelektrarne Formin. Glede na letne količine sedimentov v akumulacijah so predvidene različne potencialne tehnologije za obdelavo sedimenta:

Vrednotenje in remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju

S cilji pospešitve prehoda Slovenije h krožnemu gospodarstvu, spodbujanje trajnostne gospodarske rasti ter odpiranje novih delovnih mest, Dravske elektrarne Maribor. d. o. o. skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sofinanciramo aplikativni projekt vrednotenja in remediacije rečnih sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju.

Ključna cilja projekta sta (i) razviti nov postopek remediacije sedimentov in (ii) razviti nove gradbene materiale (opeke in alkalijsko aktivirane materiale - AAM) z uporabo sedimentov iz reke Drave kot surovine. Partnerji v projektnem konzorciju (tj. Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Dravske Elektrarne Maribor. d. o. o.) smo zasnovali sistematičen delovni načrt, ki ga sestavljajo raziskovalno-razvojne dejavnosti in bodo v celoti zajele razvojni postopek sanacije sedimentov in proizvodnjo gradbenih materialov, od zasnove do dejanske izdelave prototipa. Glavni znanstveni prispevek projekta bo v opredelitvi najuspešnejših postopkov sanacije sedimentov z uporabo novih okolju prijaznih bioloških površinsko aktivnih spojin in v oblikovanju optimalnih mešanic za izdelavo opek in AAM. Vsi raziskani postopki in izdelki bodo poleg tehničnih parametrov, ocenjeni tudi z okoljskega vidika z analizo življenjskega cikla (life cycle assessment - LCA).

Več podatkov o projektu je dostopnih na povezavi http://www.zag.si

Prehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizmePrehodi za vodne organizme

Prehodi za vodne organizme so tehnični omilitveni ukrep, ki zmanjšuje negativen vpliv hidroenergetskih pregrad na migracijo vodnih organizmov. Evropska vodna direktiva in slovenska zakonodaja predpisujeta gradnjo prehodov za vodne organizme tudi na obstoječih pregradah, ki so bile v preteklosti zgrajene brez njih. Na energetskih pregradah družbe je trenutno funkcionalen le prehod za vodne organizme na hidroelektrarni Mariborski otok. V prihodnjem desetletju je obveza za izgradnjo prehodov na vseh ostalih pregradah. Z njihovo izgradnjo bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja ter povečali družbeno sprejemljivost hidroenergetskih objektov v okolju.