Nadzorni svet

dr. Tomaž Štokelj

predsednik NS DEM

mag. Urška Gašperlin

namestnica predsednika NS DEM

Marjan Kirbiš

član, predstavnik zaposlenih v NS DEM