Pametna omrežja

Virtualna elektrarna

Z vzpostavitvijo »virtualne elektrarne« inoviramo integrirane tehnologije pametnih omrežij sedanjosti in prihodnosti ter z njimi povezanih storitev na nivoju obstoječih centrov vodenja, sistemov distribucije, sistemskih dobaviteljev,… Z novimi pristopi optimiziramo razporejanje energetskih proizvodnih potencialov z namenom celovite energetske učinkovitosti ter se osredotočamo na uvedbo dinamične porabe, shranjevanja in proizvodnje energije. Pri tem bomo testirali tehnologije veriženja blokov (blockchain) in pametnih pogodb (smart contracts). Namen delovanja virtualne elektrarne je v zagotavljanju rezervne delovne moči ter v izboljšanju delovanja ostalih elektrarn znotraj sistema v skupini HSE in se v veliki meri navezuje na sistemske storitve skupine.

Napovedni model proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov

V sklopu optimizacije proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov je smiselna izdelava napovednega modela proizvodnje (sonce, veter, voda). Tako je predvidena izdelava modela, ki bo kot rezultat podajal prognozo proizvodnje na podlagi predhodne napovedi osončenja, vetrovnih razmer ter hidroloških napovedi. Sočasno je predvidena uporaba zasnovanega modela tudi za primer planiranja aktivnosti v primeru nastopa visokih vod. Uporaba tovrstnih modelov/orodij predstavlja boljše razpolaganje obstoječih kapacitet glede na tržne razmere električne energije.