Politika vodenja družbe

Družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM) je vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov (OVE) v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje. Z učinkovito izrabo OVE in optimalno razporeditvijo lastnih resursov želi ohraniti položaj vodilnega hidroenergetskega sistema v Sloveniji, hkrati pa s strateškimi partnerstvi in smiselno širitvijo dejavnosti uveljaviti na tržno zanimivih področjih. Posebna skrb je namenjena vlaganjem in realizaciji novih proizvodnih virov/projektov iz OVE, kot strateško razvojnemu področju družbe in nadgradnji obstoječih proizvodnih zmogljivosti z BAT- tehnologijami, s ciljem dviga zanesljivosti in učinkovitosti obratovanja.

Obseg delovanja sistema kakovosti v DEM zajema sistem kakovosti skladno s standardom ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001:2015, varnosti in zdravja pri delu skladno s standardom ISO 45001:2018, informacijske varnosti skladno s standardom ISO IEC 27001:2013, sistem obvladovanja premoženja skladno s standardom ISO 55001:2014 in Certifikat družini prijazno podjetje.

Politika vodenja družbe izhaja iz strateških usmeritev Holdinga slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), ki je edini lastnik in družbenik DEM.

V okviru politike uresničujemo naslednje strateške cilje družbe:

Najvišje vodstvo se zavezuje, da bo:

Politika vodenja družbe DEM.pdf

V družbi Dravske elektrarne Maribor uporabljamo tudi enotno oblikovane politike sistemov vodenja skupine HSE, ki so objavljene na spletni strani družbe Holding Slovenske elektrarne - Naše usmeritve | HSE