Projekt rekonstrukcije hidroelektrarne (HE) Formin

Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin - najmlajše hidroelektrarne na slovenskem delu reke Drave

Hidroelektrarna Formin je bila zgrajena leta 1978 in edina od hidroelektrarn na slovenskem delu reke Drave še ni bila celovito obnovljena. Obnova elektrarne in dovodnega kanala se načrtuje v obdobju od leta 2026 do 2028 s ciljem zanesljivega in varnega obratovanja za naslednja desetletja, povečanja proizvodnje in fleksibilnosti obratovanja ter izenačitve instaliranega pretoka dravske verige.

Po rekonstrukciji se bo povečala instalirana moč za 12,6 odstotka (s 116 MW na 130,65 MW) in srednja letna proizvodnja za 6 odstotkov (s 548 GWh na 588,6 GWh).

Obnova bo obsegala gradbena dela na dovodnem kanalu elektrarne s ciljem povečanja varnosti in tesnosti kanala, ter zamenjavo primarne in sekundarne opreme na sami elektrarni.

Okvirni terminski načrt:

 

Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin in jezu Markovci bo trajala približno 13 mesecev (od zaustavitve do vnovične sinhronizacije na omrežje) in je načrtovana na način, da se obnova obeh agregatov izvede sočasno z deli na dovodnem kanalu, ki bo v navedenem obdobju izpraznjen, voda pa bo preusmerjena v strugo reke Drave, dol-vodno od jezu Markovci.

Jez Markovci

Ptujsko jezero in jez Markovci

Hidroelektrarna Formin

Hidroelektrarna Formin

Deležnikom in javnostim smo za dodatna vprašanja oziroma pojasnila na razpolago preko e-naslova info@dem.si