Politika kakovosti

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. je vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje. Obseg delovanja sistema kakovosti v DEM zajema sistem kakovosti skladno s standardom ISO 9001, ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu skladno s standardom OHSAS 18001, informacijske varnosti po ISO IEC 27001, neprekinjenega poslovanja in Certifikat družini prijazno podjetje.

Politika vodenja družbe izhaja iz strateških usmeritev Holdinga slovenske elektrarne d. o. o., ki je edini lastnik in družbenik družbe DEM.

V okviru politike uresničujemo naslednje strateške cilje družbe:

Najvišje vodstvo se zavezuje, da bo:

Politika vodenja.pdf

Politika upravljanja družbe in skupine HSE.pdf

Varovanje informacij

Etični kodeks skupine HSE.pdf

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe DEM.pdf