Dravske elektrarne Maribor pridobile okoljevarstveno soglasje in dovoljenje za predelavo lesnega dela plavja v lesne sekance

08. julij 2024

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki deluje kot del skupine HSE, je pridobila pravnomočna ključna dovoljenja za izvajanje trajnostnih praks v skladu z načeli krožnega gospodarstva. S pridobljenim okoljevarstvenim soglasjem (OVS) in okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) so Dravske elektrarne Maribor prejele zeleno luč za predelavo lesnega dela plavja v dragoceno surovino.

Večina plavja, ki potuje po reki Dravi, se ustavi pred hidroelektrarno Zlatoličje, kjer se odstrani (izvleče iz vodnega telesa). Količine plavja so posebej velike v obdobjih t. i. visokih vod oziroma ob drugih vremenskih nevšečnostih. Pridobljeno okoljevarstveno soglasje, ki izkazuje primernost lokacije, in okoljevarstveno dovoljenje, ki izkazuje primernost predelovalne tehnologije, nam bosta v prihodnje omogočali, da na lokaciji hidroelektrarne Zlatoličje lesni del odstranjenega plavja predelamo v biomaso, primerno za uporabo v srednje velikih in velikih kurilnih napravah. V praksi to pomeni, da bomo lesni del plavja predelovali v lesne sekance, ki se bodo uporabili v kurilni napravi Termoelektrarne Šoštanj, za katero ima družba pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za uporabo kombinacije dveh goriv; premoga in biomase. Z navedenim skupaj prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju ter realizaciji trajnostnih energetskih praks.

Dravske elektrarne Maribor smo za navedeni postopek pridobile tudi mednarodni SURE certifikat, ki potrjuje skladnost z zahtevami Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov RED II (Direktiva EU 2018/2001 - Renewable Energy Directive II). Pridobljeni certifikat je ključen korak pri zagotavljanju skladnosti z emisijskimi standardi za biogoriva, ki jih predpisujejo regulativni organi, zlasti za operaterje proizvodnje električne energije in toplote iz biomase ali bioplina z močjo nad 20 MW.

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tem poudaril: »S pridobljenimi dovoljenji in certifikatom je naša družba ponovno dokazala svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju ter odgovornemu in učinkovitemu ravnanju z viri. S temi koraki dodatno utrjujemo vodilno vlogo v elektroenergetski panogi, hkrati pa pomembno prispevamo h globalnim prizadevanjem za zmanjšanje ogljičnega odtisa in zelenega prehoda.«

Mag. Branko Debeljak, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj je dodal: »V šoštanjski termoelektrarni biomaso že sedaj v manjšem deležu dodajamo lignitu Premogovnika Velenje. Za uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben in je tako z okoljskega vidika kot z vidika alternativnih priložnosti v postopnem zelenem prehodu pomemben energent. Verjamem, da je lesna biomasa za Slovenijo velika priložnost in premalo izkoriščen potencial.«