Energija sonca za dober namen

28. maj 2024

Brez sonca in vode na Zemlji ne bi bilo življenja; sta glavna razloga, da ljudje in ostala živa bitja sploh obstajamo. Zato ni presenetljivo, da imata oba tudi svoj dan – Svetovni dan sonca praznujemo danes. V družbi Dravske elektrarne Maribor – največji proizvajalki električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE smo ga obeležili na prav poseben način saj verjamemo, da sta tudi solidarnost in medsebojna pomoč pomembni sestavini kakovostnega in prijetnega življenja na našem planetu. Energijo sonca smo pretvorili v donacijo in jo namenili Mariborskemu društvu za cerebralno paralizo Sonček.

Sobivanje z okoljem, v katerem ustvarjamo električno energijo, nas zavezuje k odgovornemu odnosu do narave in družbenega življenja. Dravske elektrarne Maribor skladno s strategijo dodeljevanja sponzorstev in donacij skupine HSE podpiramo različne posameznike, društva, organizacije in projekte, ki delujejo v več kot dvajsetih občinah ob reki Dravi. Vsakoletna pokroviteljstva in donacije dobrodelnim, športnim, kulturnim, znanstvenim ter izobraževalnim projektom sledijo ključnemu načelu razpršenosti po celotnem območju reke Drave. S posebno donacijo v višini dva tisoč evrov, ki smo jo danes predali Mariborskemu društvu za cerebralno paralizo Sonček, nadaljujemo z odgovornim in sočutnim odnosom do različnih deležnikov v našem prostoru. Člani društva Sonček so si ob tej priložnosti ogledali sončno in hidroelektrarno Zlatoličje.  

Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM je ob tem poudaril: »Varna in zanesljiva proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je naše poslanstvo, ki ga uresničujemo v najvišji mogoči meri. Enako pozornost pa z različnimi aktivnostmi in projekti namenjamo tudi naravnemu in družbenemu okolju, kjer so naši proizvodni objekti. Iskreno verjamem, da z donacijo, ki smo jo danes predali društvu Sonček omogočamo nekoliko lažjo izvedbo programov, ki omogočajo bolj neodvisno življenje ljudi s cerebralno paralizo.«

Lidija Šestak Zorič, predsednica društva Sonček je dodala: »Prejeta donacija bo namenjena programom rehabilitacije za otroke, mladostnike in odrasle s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi. Člani društva kljub številnim oviram želijo živeti običajno življenje v domačem okolju kot vsi drugi prebivalci. Zato je naše delovanje usmerjeno v vzpostavitev skupnostnih storitev za ljudi z ovirami. Pri tem je ključno povezovanje z lokalnim okoljem, v katerega želimo vračati z inovativnimi in kakovostnimi rešitvami za vse pomoči potrebne prebivalce. Brez finančnih sredstev težko realiziramo naše poslanstvo, da pa lahko gremo naprej s še več entuziazma, pa pripomore pomembna moralna podpora kolektiva Dravskih elektrarn Maribor. Tako kot si na Sončku želimo humano sobivanje z družbo, DEM izpostavlja odgovorno sobivanje z okoljem. Zato smo navdušeni nad današnjim ogledom sončne in hidroelektrarne ter jim želimo še veliko uspešnih, do narave in sočloveka prijaznih projektov.« 

Pet sončnih elektrarn, s katerimi upravljajo Dravske elektrarne Maribor, je v letošnjem letu proizvedlo dobrih 1.500 MWh električne energije oziroma 13 odstotkov več, kot je bilo za to obdobje planirano. Načrti DEM na področju proizvodnje električne energije iz sonca pa so še bistveno večji. Z željo, da obstoječe energetske objekte dodatno izkoristimo za proizvodnjo električne energije, načrtujemo postavitev sončne elektrarne na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Predlani je bil zgrajen in predan v obratovanje t. i. segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, moči 2,5 MWp in letne proizvodnje 3.000 MWh. V naslednjih letih, predvidoma med leti 2025 in 2027, pa načrtujemo postavitev ostalih segmentov na omenjenih brežinah, skupne dolžine dobrih 14 kilometrov, moči dobrih 27 MWp in letne proizvodnje okrog 35.000 MWh električne energije, s čimer sledimo zavezam skupine HSE in države glede dviga proizvodnje iz obnovljivih virov pri zelenem prehodu.