Ustanovljen Projektni svet projekta ČHE Kozjak

17. januar 2024

Projekt črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak, moči 2 x 220 MW in 2 x 400 kV daljnovodna povezava do obstoječega mednarodnega daljnovoda Maribor-Kainachtal je z državnim prostorskim načrtom (DPN) umeščen v prostor. Projekt je vključen v »Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2023 do leta 2032« in v Nacionalni energetski in podnebni načrt.

Dravske elektrarne Maribor, družba skupine HSE, in ELES s projektom sledijo svojemu poslanstvu, zelenemu prehodu in Nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu.

Sleherno fazo projekta želijo voditi v dialogu z vsemi deležniki. S tem namenom so ustanovili Projektni svet projekta ČHE Kozjak, ki ga sestavljajo:

»Namen ustanovitve Projektnega sveta ČHE Kozjak je strateško komuniciranje in sodelovanje investitorja z župani občin Selnica ob Dravi, Pesnica in Maribor. Samo skupaj lahko dosežemo pravilen in hiter prenos informacij. Veseli me, da županja in župana projekt podpirajo.«, je poudaril mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Boštjan Barl, direktor Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja ELES je poudaril pomembnost sodelovanja in podpore lokalnega okolja: »Imamo pozitivne izkušnje pri gradnji daljnovoda Cirkovce-Pince. Sodelovanje z župani je bilo izjemno konstruktivno in enako si želimo tudi v primeru gradnje ČHE Kozjak.«

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE je pozdravil povezovanje v regiji: »Veseli me, da ste uspeli ustanoviti Projektni svet ČHE Kozjak, in da županja in župana vseh treh občin, kjer se bo gradilo, projekt podpirajo.« Poudaril je pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo in predlagal dialog s prebivalci vseh treh občin.

Po desetletju mirovanja projekta, ko razmere na energetskih trgih niso bile naklonjene tovrstnim investicijam, se aktivnosti ČHE Kozjak nadaljujejo z visoko intenzivnostjo.