Porušitev dela prelivnega zidu med dovodnim kanalom MHE Ceršak in strugo reke Mure

18. november 2023

Danes, pet minut čez polnoč, je prišlo do porušitve dela prelivnega zidu med dovodnim kanalom male hidroelektrarne Ceršak in strugo reke Mure (kot je razvidno na priloženi fotografiji). Porušitev je posledica erozijskega delovanja letošnjih izredno visokih vod. Porušitev nima negativnega vpliva na varnost okoliških prebivalcev, vseeno pa opozarjamo, da se ljudje ne zadržujejo na poškodovanem območju, saj lahko pride do nadaljnje erozije in rušitve brežine. Vodstvo in strokovnjaki Dravskih elektrarn Maribor so si zjutraj ogledali stanje in že pristopili k vsem aktivnostim za sanacijo. Mala hidroelektrarna Ceršak do zaključene sanacije prelivnega zidu ne bo obratovala. Zaradi odtekanja vode v strugo bo vodostaj v dovodnem kanalu zelo znižan. Dravske elektrarne Maribor smo v kontaktih z vsemi pristojnimi organi in drugimi deležniki.