RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

06. oktober 2023

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, objavlja razpis za podelitev kadrovskih štipendij dijakom in študentom v šolskem oziroma študijskem letu 2023/24.

ZAKAJ POSTATI DEMOV ŠTIPENDIST?

Razpisujemo 10 kadrovskih štipendij, od tega:

Pogoji za dodelitev štipendije na srednješolski ravni so:

Pogoji za dodelitev štipendije na 1. ali 2. bolonjski stopnji so:

Prosilci za štipendijo pošljite:

 

Motivacijsko pismo, skupaj s prilogami, pošljite na elektronski naslov: kadrovska@dem.si, najkasneje do vključno 20. 11. 2023.

Obravnavali bomo le pravočasne in popolne vloge.