Uspešno zaključen projekt READY4USE

04. oktober 2023

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE, je v sodelovanju s partnerjema Zavodom za gradbeništvo Slovenije in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologiji Univerze v Ljubljani po treh letih dela uspešno zaključila projekt vrednotenja in remediacije sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju - READY4USE. Projekt je sofinancirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dravske Elektrarne Maribor se soočajo z izzivom sedimentacije reke, saj se, zaradi tipa reke, v njej kopičijo sedimenti. Projekt READY4USE je bil zasnovan z namenom iskanja trajnostnih rešitev za ravnanje s sedimenti. Člani ekipe projekta so razvili in preizkusili nove postopke za odstranjevanje težkih kovin iz sedimentov ter razvili gradbene materiale, ki temeljijo na uporabi teh sedimentov.

Najpomembnejši prispevek projekta READY4USE je razvoj inovativnih postopkov za sanacijo sedimentov z uporabo okolju prijaznih bioloških površinsko aktivnih spojin ter oblikovanje optimalnih mešanic za izdelavo opek in alkalijsko aktiviranih materialov (AAM). Omenjene inovacije bodo koristile ne samo upravljalcem hidroelektrarn v Sloveniji, temveč po vsem svetu. Poleg tega je projekt analiziral okoljske vidike vseh raziskanih postopkov in izdelkov s pomočjo analize življenjskega cikla (LCA), kar je prispevalo k interdisciplinarnosti projekta in omogoča trajnostno ravnanje z sedimenti.

Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor mag. Damjan Seme je ob tem povedal: »Projekt READY4USE je pomemben, saj je obravnaval izziv sedimentacije, ki vpliva na varnost hidroelektrarn, proizvodnjo električne energije, sposobnost zadrževanja visokih voda, zagotavljanje vode za namakanje in ohranjanje ekološkega potenciala akumulacij. Sodelovanje znanstvene stroke z gospodarstvom znotraj projekta READY4USE je prineslo pomembne in trajnostne rešitve za obravnavo sedimentacije, hkrati pa je projekt prispeval k razvoju in izboljšanju gradbenega sektorja. Zahvaljujemo se vsem partnerjem in strokovnjakom, ki so sodelovali pri tem projektu, ter se veselimo nadaljnjega razvoja in uporabe inovacij v gradbenem sektorju ter sodelovanja na področjih, ki so se skozi projekt pokazala kot zanimiva za raziskovanje.«