Odziv DEM na odločitev Visokega sodišča za gospodarske zadeve v Zagrebu glede odvzema nepremičnin ob hidroelektrarni Formin

29. julij 2021

Družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. - največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v državi - meni, da je v postopku izkazala upravičenost do lastništva nad zemljišči, ki so bila predmet pravnega spora. Na podlagi meddržavne pogodbe je Republika Slovenija priznala lastništvo HEP-a nad nekaterimi zemljišči v Republiki Sloveniji, ki so del akumulacijskega jezera oziroma dovodnega kanala hidroelektrarne Varaždin. Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. so bile v času »družbene lastnine« upravičeni uporabnik navedenih zemljišč in kot takšne tudi zavedene v zemljiški knjigi, enako kot HEP na prej navedenih zemljiščih v Republiki Sloveniji. Republika Slovenija ni nikoli osporavala lastništva HEP-a, tudi na podlagi sklenjene meddržavne pogodbe. Zaradi tega smo prepričani, da bi enak pravni položaj morala priznati tudi Republika Hrvaška družbi Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., saj gre za popolnoma enak primer. Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. bodo storile vse, skladno s hrvaško zakonodajo, za razveljavitev sporne sodne odločitve.