Javna naročila

DATUM OBJAVE

PREDMET RAZPISA

ŠT. JAVNEGA NAROČILA

ROK ZA ODAJO

STATUS

23. 9. 2021

Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR

JN006512/2021-E01

21. 10. 2021 ob 12. uri

V TEKU

7. 9. 2021

Vzorčenje in analiza razvoja školjk v reki Dravi v letih 2021-2023

JN006095/2021-W01

24. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

30. 8. 2021

Izdelava strokovne podlage, ki obravnava življenjske možnosti divjadi na območju DPN za VE Rogatec

JN005884/2021-W01

17. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

30. 8. 2021

Izdelava Geodetskega načrta s certifikatom kot podlaga za DPN VE Ojstrica

JN005883/2021-W01

15. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

27. 8. 2021

Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe DEM

JN005878/2021

29. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

23. 8. 2021

Orodja, stroji in oprema za vzdrževanje

JN005748/2021-W01

20. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

20. 8. 2021

Dobava opreme, demontažno/montažna dela in zagon sistema varnostne razsvetljave na HE Ožbalt

JN005731/2021-W01

20. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

20. 8. 2021

Dobava materiala za vzdrževanje v DEM d.o.o.

JN005727/2021-W01

16. 9. 2021 ob 12. uri

V TEKU

23. 7. 2021

Vrednotenje vpliva plana za VE Rogatec na stanje gozda in gozdarstva

JN005075/2021-W01

10. 8. 2021 ob 12. uri

V TEKU

28. 6. 2021

Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT DMD

JN004369/2021-E01

27. 8. 2021 ob 12. uri

V TEKU

18. 6. 2021

Nadgradnja in vzdrževanje obstoječih sistemov tehničnega opazovanja objektov DEM d.o.o.

JN004131/2021-W01

14. 7. 2021 ob 12. uri

V TEKU