Javna naročila

DATUM OBJAVE

PREDMET RAZPISA

ŠT. JAVNEGA NAROČILA

ROK ZA ODAJO

STATUS

11. 2. 2021

Zamenjava mostnih žerjavov na HE Mariborski otok in HE Vuzenica

JN000752/2021-W01

4. 3. 2021 ob 12. uri

V TEKU

9. 2. 2021

Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT STR

JN000708/2021-E01

17. 3. 2021 ob 12. uri

V TEKU

21. 1. 2021

Analiza olja transformatorjev

JN000295/2021-W01

4. 2. 2021 ob 12. uri

V TEKU

19. 1. 2021

POSLOVNI NAJEM VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI - SUV

JN000242/2021-W01

1. 2. 2021 ob 12. uri

V TEKU

14. 1. 2021

Remonti hidromehanske opreme na objektih DEM d.o.o.

JN000170/2021-E01

11. 2. 2021 ob 12. uri

V TEKU

8. 1. 2021

DOBAVA MOBILNEGA DIZEL AGREGATA

JN000063/2021-W01

25. 1. 2021 ob 12. uri

V TEKU