Javna naročila

DATUM OBJAVE

PREDMET RAZPISA

ŠT. JAVNEGA NAROČILA

ROK ZA ODAJO

STATUS

22. 1. 2020

Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM

JN000349/2020-E01

5. 3. 2020 ob 12. uri

V TEKU

28. 11. 2019

Dobava hidravličnega agregata za pretočno polje 5 in 6 jezu Markovci

JN008309/2019-E01

16. 12. 2019 ob 12. uri

V TEKU

21. 11. 2019

Dobava strežniške in omrežne opreme

JN008163/2019-E01

20. 12. 2019 ob 12. uri

V TEKU

16. 10. 2019

Dobava avtomobilov z nizkimi emisijami

JN007243/2019-W01.

30. 10. 2019 ob 12. uri

V TEKU

24. 9. 2019

Izdelava razpisne in projektne dokumentacije za projekt prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Mariborski otok, HE Dravograd in HE Vuzenica

JN006665/2019-E01

16. 12. 2019 ob 12. uri

V TEKU

18. 9. 2019

Nadgradnja sistema za varnostno kopiranje v Skupini HSE

JN006482/2019-W01

4. 10. 2019 ob 12. uri

V TEKU

16. 9. 2019

Dobava generatorskih zaščitnih relejev za HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok

JN006437/2019-W01

30. 9. 2019 ob 12. uri

V TEKU