Sale of real estate

Razpisna dokumantacija:

Zemljišče s parcelno št. 311/75 in 331/76 obe k.o. BRESERNICA  + POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zemljišča k.o. MARKOVCI (parc.št. 217/3; 217/4; 218; 842/1 in *123 vse k.o. Markovci)