Public information

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom in s člani NS družbe za leto 2021.pdf

Osebe, ki so pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja 

Za družbo Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17). V družbi je sklenjena oziroma velja tudi podjetniška kolektivna pogodba, ki pa je interne narave, saj ureja določena področja, ki so specifična za našo družbo.

Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb DEM d. o. o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve  

VRSTA POSLAPOGODBENI PARTNERPOGODBENA VREDNOST (V EUR)DATUM SKLENITVETRAJANJE

Intelektualna storitev

METRONIK D.O.O., STEGNE 9A, 1000 LJUBLJANA

15.240,00

25.1.2023

25.01.2024

Intelektualna storitev

S&T ISKRATEL LJUBLJANA D.D., LJUBLJANSKA 24A, 4000 KRANJ

26.888,73

25.1.2023

31.12.2023

Intelektualna storitev

METRONIK, D.O.O., STEGNE 9A, 1000 LJUBLJANA

17.532,82

3.1.2023

31.12.2023