Public procurements

DATUM OBJAVE

PREDMET RAZPISA

ŠT. JAVNEGA NAROČILA

ROK ZA ODAJO

STATUS

1. 9. 2020

Detajlni pregled in analiza asfaltne obloge dovodnega kanala HE Formin

JN005428/2020-W01

14. 9. 2020 ob 12. uri

V TEKU

19. 8. 2020

Dobava mobilnega dizel agregata

JN005198/2020-W01

7. 9. 2020 ob 12. uri

V TEKU

13. 8. 2020

Izvedba nadomestnega napajanja vzbujalnega sistema in tehnološke lastne porabe HE Formin

JN005088/2020-W01

1. 9. 2020 ob 12. uri

V TEKU

7. 8. 2020

Električna vozila z nizkimi emisijami

JN004973/2020-W01

24. 8. 2020 ob 12. uri

V TEKU

16. 7. 2020

Najem storitev Ethernet in Fibre Channel

JN004489/2020-E01

14. 8. 2020 ob 12. uri

V TEKU

16. 7. 2020

Vzorčenje rib na območju akumulacije HE Formin (Ptujsko jezero)

JN004512/2020-W01

31. 7. 2020 ob 12. uri

V TEKU

24. 6. 2020

Remont in sanacija vibracijskega stanja generatorjev G1 in G2 na HE Vuhred ter G2 na HE Ožbalt

JN004085/2020-E01

22. 7. 2020 ob 12. uri

V TEKU

16. 6. 2020

Vzdrževanje Microsoft licenc

JN003840/2020-E01

15. 7. 2020 ob 12. uri

V TEKU

12. 6. 2020

Obnova in montaža hidravličnih pogonov obratovalnih zapornic pretočnih polj 5 in 6 na Jezu Markovci

JN003734/2020-E01

3. 8. 2020 ob 12. uri

V TEKU

10. 6. 2020

Dobava osebne varovalne opreme

JN003663/2020-W01

8. 7. 2020 ob 12. uri

V TEKU

2. 6. 2020

Dobava opreme, demontažno/montažna dela in zagon sistema varnostne razsvetljave na HE Vuzenica in HE Vuhred

JN003439/2020-W01

23. 6. 2020 ob 12. uri

V TEKU

18. 5. 2020

Vzdrževanje naprav za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje na objektih DEM

JN003073/2020-W01

8. 6. 2020 ob 12. uri

V TEKU

23. 4. 2020

Dobava elektro in elektro-strojne opreme

JN002571/2020-E01

20. 5. 2020 ob 12. uri

V TEKU