Sale of movable property

Razpisna dokumentacija:

Zbiranje ponudb za odkup službenih vozil (fotografije)

Zbiranje ponudb za odkup snežnega pluga za pluženje z viličarjem