• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Zaključek izvajanja priprav za projekt EFLOOD platform

V zadnjih letih smo bili priča katastrofalnim poplavam v porečju Drave in Mure, kar lahko deloma pripišemo različnim faktorjem vpliva, kot so npr: podnebne spremembe, povečanje intenzivnosti ekstremnih vremenskih dogodkov, deloma pa tudi pomanjkljivim mehanizmom za čezmejno izmenjavo kompleksnih informacij. To dejstvo je vodilo partnerje, podjetja, ki upravljajo s hidroelektrarnami in organe upravljanja z vodami k skupnemu sodelovanju, namenjenemu vzpostavitvi skupnega sistema napovedovanja poplav na  Dravi in Muri.

Projekt, ki ga vodijo DEM in v katerem kot partnerji sodelujejo HEP iz Hrvaške in Direktorat za vode iz Madžarske, se je izvajal v prvi polovici leta 2016 in je sofinanciran iz programa »START- Danube region project fund«. V tem času so partnerji v sodelovanju z odločevalci v okviru dveh delavnic izmenjali informacije za pripravo EFLOOD platforme med deležniki iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter s tem pripomogli k uskladitvi izhodišč za pripravo skupnega projekta za izvedbo IT platforme za usklajeno obvladovanje poplav. V ta namen se je pripravil projektni osnutek, ki bo ob uspešnem kandidiranju za sredstva omogočil uresničitev skupnega sistema napovedovanja poplavnih dogodkov, preprečevanje izrednih poplav oziroma obvladovanje visokovodnih valov vzdolž reke Drave ter s tem zmanjševanje škod v prihodnje.

Vodja projekta
mag. Igor Čuš

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu