• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Male hidroelektrarne na Dravi in njenih pritokih

Pomemben delež proizvodnje električne energije iz OVE nastane tudi v malih hidroelektrarnah. V DEM nameravamo v prihodnjih letih na tem področju zgraditi kar nekaj novih objektov.

Mala HE Pesnica

Reka Pesnica se izliva v Dravo tik pred Ormožem, kjer se tudi konča odvodni kanal HE Formin. Na sredini odvodnega kanala po ormoškem polju se Pesnica približa odvodnemu kanalu. Na tem mestu se v času visokih vod Pesnice prelivajo presežki vode iz Pesnice v odvodni kanal.
Projekt je idejno zasnovan tako, da izkorišča hidropotencial presežkov vode reke Pesnice, ki se preko razbremenilnika prelivajo v odvodni kanal.

Pregrada na reki Pesnici ob povečanem pretoku preusmerja vodo v odvodni kanal HE Formin

Za izgradnjo MHE Pesnica je bila v letu 2011 naročena idejna zasnova, ki je odgovorila na vprašanje o razpoložljivih količinah vode, ki jih je možno uporabiti za energetske namene in na osnovi katere je bilo v oktobru 2013 pridobljeno delno vodno dovoljenje. MHE bo imela moč 340 kW, letno pa bo proizvedla 1,43 GWh električne energije.

Mikro HE Markovci II

Konstantnost  pretoka v levo obrežnem drenažnem kanalu ob Ptujskem jezeru in obstoječa infrastruktura sta spodbudila razmišljanja  o izrabi tega vodnega potenciala. Projekt je zasnovan tako, da izrablja vodni potencial vode drenažnega kanala in potoka Rogoznica, ob upoštevanju zagotovitve biološkega minimuma.

Na osnovi izdelane idejne rešitve  je bilo v letu 2012 pridobljeno delno vodno dovoljenje. Predvidena moč MHE je 50 kW, letna proizvodnja pa 0,5 GWh.

Male HE na Mislinji in Meži 

Za projekte MHE na Meži in Mislinji so izdelane idejne zasnove potencialnih projektov. Na reki Meži sta predvideni dve mali hidroelektrarni in sicer MHE Ravne in MHE Dobrije. Moč MHE Ravne znaša ca. 195 kW z ocenjeno letno proizvodnjo 1,24 mio kWh, podobno tudi za MHE Dobrije  (170 kW z ocenjeno letno proizvodnjo 1,2 mio kWh). Na reki Mislinji je predvidena izgradnja MHE Otiški vrh z močjo 128 kW in letno proizvodnjo 0,61 mio kWh. Vsi projekti so v fazi proučitve tehnološke izvedljivosti ter izdelave investicijske dokumentacije.

Ostale male HE

Pridobljena so vodna dovoljenja za nekaj malih hidroelektrarn na območju Pohorja. Za nekatere od njih potekajo postopki priprave dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.   
 

 

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu