• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×


 

Projekt CE HEAT - celosten model izrabe odpadne toplote v regijah srednje Evrope


V okviru prijave družbe DEM na razpis EU Interreg Central Europe je bila v letu 2016 podpisana pogodba o sofinanciranju skupnega projekta z naslovom Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (85 % sredstev EU). Aktivnosti mednarodnega projekta, ki bo trajal 36 mesecev, so se začele junija 2016.

Gre za celovit primer dobre prakse, ki bo z uporabo odpadne toplote pripomogel k zmanjševanju toplotnega onesnaževanja okolja, povečevanju prihrankov energije, trajnostni mobilnosti in energetski učinkovitosti.

V projektu sodeluje devet partnerjev iz sedmih držav: Nemčije, Italije, Avstrije, Češke, Poljske, Hrvaške in Slovenije. Njegov namen je identifikacija virov odpadne toplote, ki nastaja v različnih tehnoloških procesih in jo je mogoče uporabiti za ogrevanje v bližnji okolici virov njenega nastanka (npr. za ogrevanje stanovanjskih stavb, športnih objektov, daljinsko ogrevanje mest ...). Prav tako je iz odpadne toplote mogoče proizvajati tudi električno energijo. V družbi DEM nastaja odpadna toplota agregatov v hidroelektrarnah kot stranski produkt pri proizvodnji električne energije. Osnovni cilji projekta zajemajo izdelavo katastra virov odpadne toplote, izvedbo pilotnih projektov v sodelujočih regijah in ustreznih orodij za odločanje. Osnova za nadaljnjo izvedbo nadgradnje obstoječih geografskih informacijskih sistemov (GIS ...) v posameznih državah bo klasifikacija odpadne toplote, ki bo temeljila na predhodni klasifikaciji njihovih virov. Projekt predvideva tudi izvedbo pilotnih projektov izrabe odpadne toplote.

Več informacij o projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-HEAT.html.

 

DOGODKI

 

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu