• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Tlačni podzemeljski rov na ČHE Kozjak

Podzemni tlačni cevovod je sestavljen iz jeklene obloge in betonskega kolobarja, vgrajen v predhodno izkopan rov premera 5,20 m. Razdeljen je na tri odseke z različnimi premeri cevi, ki se v smeri proti strojnici zožuje od 4,00 m, preko 3,80 m in 3,60 m pred strojnico, kjer se razcepi v dva kraka premera 2 x 2,0 m, ki horizontalno vodita v podzemni jašek strojnice. Tlačni cevovod se začne z vtočnim objektom pod dnom zgornjega akumulacijskega bazena. Na vodnem robu nasipa bazena je vtočna zgradba s kompresorji za tlačni cilinder, transformator ter razvod elektrike. Stik med vtočno zgradbo in skalo na prehodu v cevovod se tesni s širokim betonskim obročem in ustreznimi tesnilnimi elementi. Morebiti precejeno vodo pod obročem prevzema drenaža s prečrpavanjem v bazen.

Ceste za transporte do zgornjega akumulacijskega bazena

Transporti materiala v času gradnje zgornjega akumulacijskega bazena in montaže tlačnega cevovoda bodo potekali po obstoječih cestah, ki se pred začetkom del po potrebi uredijo, po dokončani gradnji pa sanirajo morebitne poškodbe. Predvidena je preureditev obstoječe regionalne ceste R3-707, odsek št. 8801 Spodnja Selnica–Sveti Duh na Ostrem vrhu v območju priključevanja na glavno cesto G I-1 Dravograd–Maribor (odsek 8A), preureditev obstoječe lokalne ceste št. 363020 Selnica ob Dravi–Sveti Duh na Ostrem vrhu (odseka 8B in 8C) ter obstoječe gozdne ceste (odsek 1E) v občini Selnica ob Dravi. Vsi obstoječi priključki in uvozi do stanovanjskih objektov se prilagodijo novi ureditvi.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu