• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Strojnica ČHE Kozjak

Strojnico sestavlja podzemni jašek in nadzemni del. Podzemni jašek je cilindrične oblike notranjega premera 30m in okvirne globine 80 m. Stavba nad jaškom je tlorisne oblike »L«, dimenzij 53 x 69 m v dveh etažah, od katerih je kletna etaža v celoti vkopana v teren. Na dnu strojničnega jaška je etaža z dostopom do sesalne cevi, turbinska etaža in generatorska etaža. V teh etažah sta reverzibilni turbini in motor/generatorja ter vsa potrebna oprema za delovanje stojnih naprav hidroelektrarne. V nadzemnem delu strojnice je v pritličju montažna dvorana, delavnica s skladiščem, komandni prostor, TK prostor, vhodna avla in sanitarije. V isti etaži so tudi prostori z elektro opremo: stikališče 400 kV, blok transformatorja, vzbujalni sistemi, zagonski napravi, stikališče 20 kV in transformacija 20/0,4 kV nazivne moči 1.600 kVA. Okoli strojnice je elektrarniško dvorišče, delno asfaltirana, v celoti ograjena in razsvetljena površina.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu