• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Akumulacijski bazen ČHE Kozjak

Spodnji akumulacijski bazen

V akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Fala se izvede vtočno-iztočni objekt, z obratovanjem z denivelacijo Drave v višini 1,20 m ter obrežna zavarovanja levega brega Drave v območju strojnice in elektrarniškega dvorišča.

Zgornji akumulacijski bazen

Zgornji akumulacijski bazen se izvede z izravnavo dveh višjih vrhov Kolarjevega vrha, z vgrajevanjem izkopanega materiala v nasip po obodu nastale ravnine. Bazen nima naravnega dotoka vode in se polni izključno z vodo iz Drave preko tlačnega cevovoda. Pobočje obodnega nasipa je na zračni strani v naklonu 1:1,5 z izvedbo vmesnih berm in zatravljeno. Vodna brežina je v naklonu 1:1,6 in obložena z vodotesno oblogo. Dno bazena je pod obstoječo koto terena, oblikovano s padcem v naklonu 2‰ proti iztočnemu delu, kjer se rob pred poglobitvijo zaključi na koti 971 m n.m. Bazen se izvede z ustrezno podlago in dvoplastno vodotesno oblogo 1,0 m nad maksimalno koto gladine vode ter drenažnim sistemom pod dnom bazena. Precejene vode prestrežene z drenažnim sistemom se stekajo v rezervoar in črpajo nazaj v zgornji akumulacijski bazen. Krona nasipa je široka 5m in nagnjena proti vodi. Na kroni je 4 m široka asfaltna cesta za potrebe vzdrževanja. Na vodni strani krone nasipa je zaščitna ograja, za dodatno varnost je ograja tudi ob vznožju nasipa.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu