• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Daljnovod ČHE Kozjak

Črpalna hidroelektrarna se z vzankanjem priključnega daljnovoda v obstoječi DV 2x400 kV RTP Maribor - RTP Kainachtal (Avstrija) vključuje v dva elektroenergetska sistema:

  • en sistem daljnovoda je povezava črpalne hidrelelktrarne - RTP Maribor
  • drugi sistem je povezava črpalne hidroelektrarne - RTP Kainachtal.

Dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 400 kV z ozemljitvami in telekomunikacijskimi povezavami je dolžine 21,7 km. Širina koridorja je 80 m (2 x 40 m, levo in desno od osi daljnovoda) Začetna točka daljnovoda je stikališče pri črpalni hidroelektrarni z daljnovodnim portalom. Trasa daljnovoda se že na samem začetku vzpne v pobočje Kozjaka ter po njem poteka do Pesniške doline. V končni točki se izvede vzankanje v obstoječi daljnovod 2x400 kV RTP Maribor – RTP

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu