• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

DEM so nosilec pomembnih razvojnih projektov

Povečanje deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je osnovna usmeritev energetskih politik v Evropski uniji in tudi v Sloveniji. Dravske elektrarne Maribor smo kot največji in najpomembnejši proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji še posebej zavezani k izvajanju in uresničevanju teh politik. Naše osnovno vodilo je: najti ustrezen kompromis med energetiko in okoljem. Ravno zato se trudimo ob snovanju in uresničevanju naših razvojnih projektov slediti tej osnovni smernici.

Eden od temeljev za zagotovitev obstoja in razvoja sodobne družbe je zanesljiva oskrba z energijo, tudi električno, in sicer s čim manjšimi negativnimi vplivi na okolje.

Kako to zagotoviti na področju oskrbe z električno energijo? Slovenija nima bogatih energetskih virov. Premoga je vedno manj, nahajališč plina in nafte nimamo, možnosti za alternativne energetske vire (sončna in vetrna energija) so skromne. Največjo domačo rezervo energetskih virov tako predstavlja hidroenergija. V Sloveniji je delež hidroenergije v celotni proizvodnji električne energije približno 1/3. Hkrati ugotavljamo, da je hidropotencial v Sloveniji izkoriščen manj kot 50-odstotno.

In prav v večji izrabi hidroenergetskega potenciala vidimo v DEM največjo razvojno možnost, zato smo se razvojno angažirali predvsem na naslednjih področjih: 

  • pri obnovi starejših proizvodnih agregatov, katerim smo povečali moč in proizvodnjo
  • pri pripravi za gradnjo hidroelektrarn na reki Muri
  • s finančnim in kadrovskim angažiranjem pri gradnji hidroelektrarn na reki Savi
  • pri pripravah na gradnjo črpalne hidroelektrarne Kozjak
  • pri gradnji malih hidroelektrarn na reki Dravi in njenih pritokih 
Z realizacijo tega ambicioznega razvojnega načrta bi  Sloveniji zagotovili pomembne količine zanesljive, varne in cenovno konkurenčne električne energije iz obnovljivih in ekološko najbolj čistih virov.

Da bi ohranili mesto vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, svojo dejavnost pridobivanja električne energije iz energije vode širimo še na druga področja obnovljivih virov energije, kot so energija sonca, geotermalna in vetrna energija ter sočasna proizvodnja električne energije in toplote.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu