• sl-SIeng
 • Contact
 • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Politika vodenja družbe

Družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM) je vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje. Obseg delovanja sistema kakovosti v DEM zajema sistem kakovosti skladno s standardom ISO 9001, ravnanja z okoljem skladno s standardom ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu skladno s standardom OHSAS 18001, informacijske varnosti po ISO IEC 27001, neprekinjenega poslovanja in Certifikat družini prijazno podjetje.

Politika vodenja družbe izhaja iz strateških usmeritev Holdinga slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), ki je edini lastnik in družbenik družbe DEM.

V okviru politike uresničujemo naslednje strateške cilje družbe:

 • Povečanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije (OVO),
 • Povečanje zanesljivosti in nemotene proizvodnje električne energije,
 • Izboljšanje razpoložljivosti ključne opreme in naprav,
 • Optimizacija stroškov pri proizvodnji električne energije,
 • Izboljšanje energetskega in ekološkega potenciala reke Drave,
 • Izboljšanje varnega in zdravega delovnega okolja,
 • Izboljševanje delovanja sistema varovanja informacij,

Najvišje vodstvo se zavezuje, da bo:

 • nenehno izboljševalo sisteme vodenja kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu, informacijske varnosti ter družini prijaznega podjetja,
 • dosledno spremljalo in upoštevalo zahteve zakonodaje in vseh relevantnih zainteresiranih strani,
 • upoštevalo varstvo okolja, preprečevanje onesnaževanja okolja in izboljšanje učinka ravnanja z okoljem,
 • preprečevalo nastanek nezgod in poškodb pri delu in okvar zdravja,
 • seznanjalo s politiko družbe vse, ki delajo za ali v imenu DEM,
 • redno komuniciralo z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, javnostjo (lokalne skupnosti, sosedje, civilne iniciative, državni organi, ipd.) z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu