• sl-SIeng
 • Contact
 • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, sistema varovanja informacij in družini prijaznega podjetja

DEM so vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje.

V okviru politike uresničujemo naslednje strateške cilje družbe:

 • zagotavljanje zanesljive in nemotene proizvodnje električne energije,
 • izvajanje optimalne in skupne politike vzdrževanja,
 • izvedba načrtovanih investicij v nove proizvodne zmogljivosti,
 • zagotavljanje virov (človeških, finančnih),
 • skrb za trajnostni razvoj  in varnost,
 • obvladovanje tveganj.

Politika kakovosti DEM izraža prizadevanje za:

 • dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in odločb, vezanih na sistem ravnanja z okoljem, sistem varnosti in zdravja pri delu, sistem varovanja informacij ter sistem neprekinjenega poslovanja,
 • stalno spremljanje in merjenje vplivov na varnost in zdravje pri delu ter okolje (okoljskih vidikov) kot posledico izvajanja procesov DEM in izboljševanje stanja z jasno postavljenimi cilji in programi,
 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju sistema ravnanja z okoljem, sistema varnosti in zdravja pri delu, sistema varovanja informacij ter sistema neprekinjenega poslovanja,
 • preprečevanje poškodb in okvar zdravja,
 • nenehno izboljševanje stanja na področju sistema ravnanja z okoljem, sistema varnosti in zdravja pri delu, sistema varovanja informacij ter sistema neprekinjenega poslovanja,
 • seznanjanje z okoljsko politiko vseh, ki delajo za ali v DEM oz. v imenu DEM,
 • zagotavljanje ustezne varnosti in zanesljivosti sistemov vodenja,
 • redno preverjanje kritičnosti procesov na osnovi analize poslovnih posledic,
 • ohranjanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij na sprejemljivi ravni na podlagi ocene tveganja,
 • uspešno in učinkovito prepoznavanje kot tudi reševanje varnostnih incidentov,
 • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja skladno s sprejetimi ukrepi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje,
 • redno komuniciranje z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, zdravstvenimi organizacijami in inštituti ter ostalim okoljem z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu