• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Osebna izkaznica družbe Dravske elektrarne Maribor

 

Ime družbe: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Skrajšano ime družbe: DEM d.o.o.
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Standardna klasifikacija dejavnosti: 35.111
Glavna dejavnost družbe: proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
Sedež družbe: Obrežna ulica 170
2000 Maribor
Slovenija
Registracija: družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, številka registrskega vložka 1/278/000.
Znesek osnovnega kapitala: 395.011.180,00 EUR
Matična / registrska številka: 5044286 / 5031000010
ID številka za DDV: SI96254459
TRR: 04515-0000337195 pri NKBM
Spletna stran in e-naslov: www.dem.si, info@dem.si
Direktor družbe: Andrej Tumpej
Organi družbe: skupščina, direktor
Lastniška struktura DEM: 100 % Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
Število elektrarn: osem hidroelektrarn (HE), tri male hidroelektrarne in štiri sončne elektrarne
Hidroelektrarne: HE Dravograd,
HE Vuzenica,
HE Vuhred,
HE Ožbalt,
HE Fala,
HE Mariborski otok,
HE Zlatoličje,
HE Formin
Male hidroelektrarne: MHE Melje in MHE Markovci (Drava),
MHE Ceršak (Mura)
Sončne elektrarne:

SE Dravograd, SE OCV3, SE Zlatoličje in  SE Formin

Družba DEM je prisotna tudi na Lobnici: kot 65 % solastnik MHE Ruše
Družba DEM je prisotna tudi na Savi kot 30,8 % soinvestitor sodelujemo pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi
Moč DEM na pragu: 591,950 MW
Povprečna letna proizvodnja DEM: 2664 milijonov kWh

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu