• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Lastniška struktura DEM

Republika Slovenija je kot edini družbenik - ustanovitelj na podlagi 56. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, d.d. in v skladu s 418. členom Zakona o gospodarskih družbah s pogodbami v obliki notarskega zapisa z dne, 10. 3. 2000 in 17. 4. 2000 odsvojila del svojega poslovnega deleža pooblaščenim investicijskim družbam in Kapitalskemu skladu PIZ, d.d.

S sprejemom družbene pogodbe na skupščini družbe dne, 13. 10. 2000 in na podlagi odsvojitve poslovnega deleža Republike Slovenije se je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z več družbeniki.

Na osnovi sklepa Vlade RS o prenosu njenega deleža na HSE je HSE od 21. 8. 2007 naprej 100 odstotni lastnik DEM.

Lastniška struktura

 

 
  Družbenik Poslovni delež
v EUR
Poslovni delež
v %
  Holding Slovenske Elektrarne d.o.o., Ljubljana 395.011.180,00 100

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu