• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

RSS

Posvet za seznanitev s pobudo državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno Hrastje Mota na reki Muri

Direktorat za prostor na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor kot koordinator priprave prostorskih načrtov in Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor kot pobudnik sta organizirala 1. Regionalni posvet o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarno (HE) Hrastje Mota na reki Muri, ki je potekal 6. junija 2012 v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih.
[Read the rest of this article...]

DEM na razširjeni seji Strateškega sveta PRI - MS s predstavniki lokalnih skupnosti Pomurja o nadaljnjih korakih projekta energetske izrabe reke Mure

(Murska Sobota) Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so na današnji razširjeni seji Strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota (PRI - MS) - na njo so povabili tudi župane občin ob Muri, pomurske poslance ter predstavnike pristojnih ministrstev - predstavili opravljeno delo in izzive povezane z energetsko izrabo reke Mure. Največjo pozornost so namenili aktivnostim v postopku priprave Državnega prostorskega načrta (DPN) za objekt Hrastje Mota, v okviru katerih bo, predvidoma v mesecu marcu, sklicana prostorska konferenca. Na srečanju so ponovno poudarili pripravljenost in željo, da z ustanovitvijo nove družbe povečajo svojo prisotnost v Pomurju. S tem so se strinjali predstavniki lokalnega okolja in se zavzeli za čim prejšnjo realizacijo obljube. Prav tako so Dravske elektrarne Maribor pozvali, da se projekt pripravi tako, da bo vsaj enakovredno obravnaval uresničitev razvojnih možnosti in ciljev Pomurja. Udeleženci so se seznanili tudi z dejstvom, da ima projekt pomembno mesto med načrtovanimi projekti obnovljivih virov na nacionalnem nivoju in ob tem podporo družbe HSE.
[Read the rest of this article...]

DEM in PRI nastop na letošnjem sejmu AGRA izkoristili za srečanje s predstavniki lokalne skupnosti

(Gornja Radgona) Tudi letos so se predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) in Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota (PRI) obiskovalcem sejma AGRA predstavili s promocijsko predstavitvijo in nagradno igro, ki poteka pod sloganom »Energiziraj se!« (»Si že našel svoj vir energije?«). Z njo želijo spomniti, kako pomembna je vloga in odgovornost slehernega posameznika v procesu pridobivanja električne energije, kot tudi njene varčne uporabe. Nastop na sejmu so med drugim izkoristili tudi za to, da skupaj s člani Strateškega sveta PRI, prisotnimi pomurskimi poslanci ter župani občin ob reki Muri spregovorijo o aktualnostih v okviru pobude za pripravo Državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Hrastje Mota, ki ga koordinira Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
[Read the rest of this article...]

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu