• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

RSS

Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta o energetski izrabi reke Mure na področju Hrastje – Mota tokrat v razširjeni sestavi

(Murska Sobota) Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota se je sestal prvič v letošnjem letu. Člani so se v nekoliko razširjeni sestavi, pridružili so jim tudi nekateri župani občin ob Muri ter poslanci, seznanili z aktualnim stanjem projekta trajnostne energetske izrabe reke Mure.
[Read the rest of this article...]

Izjava - Družbi Zvon ena holding in Dravske elektrarne Maribor od aprila 2010 med seboj nimata več neporavnanih obveznosti

(Maribor) Ob bok aktualnim dogajanjem v zvezi z usodo o nadaljnjem poslovanju družbe Zvon ena holding in njegovih obveznosti sporočamo, da od aprila 2010 družbi Zvon ena holding in Dravske elektrarne Maribor med seboj nimata več neporavnanih obveznosti. Holding je svoje obveznosti do družbe v celoti poravnal.
[Read the rest of this article...]

DEM s številnimi novimi projekti ohranjajo naziv največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

(Maribor, Gornja Radgona) S ciljem, da ohranijo mesto vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, Dravske elektrarne Maribor (DEM) svojo dejavnost pridobivanja električne energije iz energije vode, širijo še na druga področja obnovljivih virov energije (OVE), kot so energija sonca, geotermalna in vetrna energija. DEM so eden najpomembnejših členov finančnih nacionalnih naložb v energetiko in stebrov proizvodnje električne energije v Sloveniji. Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi in z dvema malima hidroelektrarnama, od tega eno na reki Muri, pokrijejo četrtino vseh potreb po električni energiji v državi. Količina električne energije proizvedene v DEM pomeni hkrati 80 odstotkov vse energije, ki je v Sloveniji proizvedena iz obnovljivih, okolju prijaznih virov.
[Read the rest of this article...]

Dravske elektrarne Maribor sta obiskala predsednik vlade in ministrica za gospodarstvo

(Maribor) Borut Pahor, predsednik vlade Republike Slovenije, in mag. Darja Radič, ministrica za gospodarstvo, sta danes z delegacijama obiskala Dravske elektrarne Maribor (DEM). Na delovnem obisku – sprejela sta jih generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Matjaž Janežič in direkor DEM mag. Viljem Pozeb – so se seznanili s ključnima razvojnima projektoma DEM: s črpalno hidroelektrarno Kozjak in z načrtovano gradnjo hidroelektrarn na Muri.
[Read the rest of this article...]

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Tel.: 02 300 57 57
GSM: 041 511 904

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu