• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

RSS

HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE PROIZVEDEJO 70 ODSTOTKOV ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

Svetovni dan voda, ki ga praznujemo 22. marca, je pomemben tudi za skupino HSE. Njene hidroenergetske družbe - Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in Hidroelektrarne na spodnji Savi - so namreč skupaj največji slovenski proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov. V energetsko bilanco Republike Slovenije so je v letu 2016 prispevale kar dobrih 70 odstotkov oziroma 3.849 GWh.
[Read the rest of this article...]

Načrtovana hidroelektrarna Hrastje Mota je z izvedbo omilitvenih in izravnalnih ukrepov lahko sprejemljiva za okolje

(Murska Sobota, 6. februar 2017) – Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o. in izdelovalci študij – predstavniki HSE INVEST, d. o. o., Vodnogospodarskega biroja Maribor in URBIS, d. o. o. – so na današnji razširjeni seji Pomurskega razvojnega inštituta predstavnikom lokalnih skupnosti predstavili trenutno stanje in aktualne izzive, povezane z energetsko izrabo reke Mure.
[Read the rest of this article...]

Muzej hidroelektrarne Fala prejel priznanje Naša Slovenija 2014

(Maribor, 28. september 2014) Muzej hidroelektrarne Fala je prejel priznanje gibanja kultura-natura.si v kategoriji »Ohranjanje dediščine«. K sodelovanju v projektu ga je v želji po večanju prepoznavnosti kraja in posledično tudi muzeja pritegnilo Turistično društvo Selnica ob Dravi, podelitev priznanj pa je potekala v nedeljo, 28. septembra, v okviru čezmejne predstavitve Slovenija brez meja na sejmu Bonaca 2014 v Portorožu.
[Read the rest of this article...]

Rekordna proizvodnja družbe Dravske elektrarne Maribor

(Maribor, 26. avgust 2014) Družba Dravske elektrarne Maribor je letos v manj kot osmih mesecih izpolnila letni načrt proizvodnje električne energije, saj je do 26. avgusta proizvedla 2.633.000 MWh, kar je 47,5 odstotka vse letošnje proizvedene električne energije v skupini Holding Slovenske elektrarne. S tem je družba DEM zadovoljila kar 30 odstotkov potreb po električni energiji v Sloveniji v tem obdobju.
[Read the rest of this article...]

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu