• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

RSS

Pol stoletja največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje

Na ploščadi ob strojnični zgradbi hidroelektrarne Zlatoličje so se danes zbrali najvišji predstavniki države; predsednik Vlade Republike Slovenije, predstavniki ministrstev, elektroenergetskih družb, družb skupine HSE, lokalnih skupnosti in drugi povabljeni ter proslavili petdeset let delovanja največje slovenske hidroelektrarne – hidroelektrarne Zlatoličje.
[Read the rest of this article...]

Nadomestno cestišče preko jezu Markovci predano prometu

Po manjši slovesnosti sta danes župan Občine Markovci Milan Gabrovec in direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej s prerezom traku premetu predala nadomestno cestišče preko jezu Markovci. Dela na projektu »rekonstrukcija in prizidava cestišča preko jezu Markovci« so se začela decembra 2017 – po tem, ko je bila oktobra 2017 z izvajalcem RGP, d. o. o. podpisana pogodba – in so se zaključila konec marca 2019 – dva meseca pred načrtovanim koncem. 20. marca 2019 je bilo na osnovi podane vloge in opravljenega pregleda s strani Upravne enote Ptuj izdano uporabno dovoljenje.
[Read the rest of this article...]

Pomen vodnega potenciala pri prizadevanjih, vezanih na podnebno-energetske izzive prihodnosti

Slovenijo v prihodnjih desetletjih čakajo številni izzivi pri oblikovanju celostne politike razogljičenja ter postopnega pravičnega prehoda v nizkoogljično družbo. Premiki bodo potrebni tako na ravni države kot gospodarskih družb, posameznih sektorjev, regij in lokalnih okolij. Vodna energija je pri tem najpomembnejši vir, ki lahko pripomore k bistvenemu znižanju izpustov toplogrednih plinov ter postopnemu ukinjanju fosilnih goriv.
[Read the rest of this article...]

Neusklajeni in dolgoročno nevzdržni predlogi Ministrstva za okolje in prostor o zaustavitvi postopkov umeščanj v prostor novih hidroelektrarn

Na osnovi medijskih poročanj in dokumentov, ki jih pripravlja Vlada Republike Slovenije – gre za dva dokumenta, in sicer predlog sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje Mota na Muri in predloga uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, želimo javnosti seznaniti z nekaterimi dejstvi, za katera menimo, da pred takšno dokončno odločitvijo ne bi smela biti spregledana.
[Read the rest of this article...]

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu