• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Archive by author: Majna ŠilihReturn
RSS

Nadomestno cestišče preko jezu Markovci predano prometu

Po manjši slovesnosti sta danes župan Občine Markovci Milan Gabrovec in direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej s prerezom traku premetu predala nadomestno cestišče preko jezu Markovci. Dela na projektu »rekonstrukcija in prizidava cestišča preko jezu Markovci« so se začela decembra 2017 – po tem, ko je bila oktobra 2017 z izvajalcem RGP, d. o. o. podpisana pogodba – in so se zaključila konec marca 2019 – dva meseca pred načrtovanim koncem. 20. marca 2019 je bilo na osnovi podane vloge in opravljenega pregleda s strani Upravne enote Ptuj izdano uporabno dovoljenje.
[Read the rest of this article...]

Pomen vodnega potenciala pri prizadevanjih, vezanih na podnebno-energetske izzive prihodnosti

Slovenijo v prihodnjih desetletjih čakajo številni izzivi pri oblikovanju celostne politike razogljičenja ter postopnega pravičnega prehoda v nizkoogljično družbo. Premiki bodo potrebni tako na ravni države kot gospodarskih družb, posameznih sektorjev, regij in lokalnih okolij. Vodna energija je pri tem najpomembnejši vir, ki lahko pripomore k bistvenemu znižanju izpustov toplogrednih plinov ter postopnemu ukinjanju fosilnih goriv.
[Read the rest of this article...]

Neusklajeni in dolgoročno nevzdržni predlogi Ministrstva za okolje in prostor o zaustavitvi postopkov umeščanj v prostor novih hidroelektrarn

Na osnovi medijskih poročanj in dokumentov, ki jih pripravlja Vlada Republike Slovenije – gre za dva dokumenta, in sicer predlog sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje Mota na Muri in predloga uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, želimo javnosti seznaniti z nekaterimi dejstvi, za katera menimo, da pred takšno dokončno odločitvijo ne bi smela biti spregledana.
[Read the rest of this article...]

70 let hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let hidroelektrarne Formin

V dvorani upravne stavbe družbe Dravske elektrarne Maribor so se danes zbrali ministrica za infrastrukturo, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo, poslanci, predstavniki lokalnih skupnosti, vidni predstavniki slovenskega elektroenergetskega sektorja, bivši in sedanji zaposleni družbe in svečano proslavili dve okrogli obletnici – 70 let delovanja hidroelektrarne Mariborski otok in 40 let delovanja hidroelektrarne Formin.
[Read the rest of this article...]
Stran 1 od 4 PrvaPrejšnja[1]234NaslednjaZadnja

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu