• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Napovedane spremembe v nadzornem svetu Dravskih elektrarn Maribor

  • HAL
  • 18.3.2004 0:00:00
  • 0 Comments
  • View Count 1441

(Maribor) Med sklepi seje nadzornega sveta tudi sklic skupščine. Pozitivni poslovni rezultati za leto 2003.

Člani nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., so se v sredo, 17. marca 2004, sestali na seji nadzornega sveta. Ta je potekala na sedežu Dravskih elektrarn Maribor (DEM), med drugim pa je bil sprejet tudi sklep o preoblikovanju nadzornega sveta.

Tako bo v kratkem sklicana skupščina DEM, na kateri bodo razpravljali o spremembi družbene pogodbe in o njeni uskladitvi z Zakonom o gospodarskih družbah, točka dnevnega reda pa bo tudi preoblikovanje nadzornega sveta DEM.

Sedanji nadzorni svet, ki mu predseduje dr. Dali Đonlagić, sestavlja devet članov. Nov predlog sestave nadzornega sveta predvideva tri člane: predstavnika Holdinga Slovenskih elektrarn, predstavnika države in predstavnika delavcev Dravskih elektrarn Maribor; njihova imena bodo znana po skupščini.

Danilo Šef, direktor Dravskih elektrarn Maribor, pojasnjuje: "Spremembe v nadzornem svetu so bile pričakovane in v skladu s sestavo nadzornih svetov v vseh hčerinskih družbah HSE. Ocenjujem, da ne bodo imele nobenega negativnega vpliva na poslovanje Dravskih elektrarn Maribor, saj gre za ukrep, ki je posledica spremembe lastništva DEM."

Dravske elektrarne Maribor, njihov večinski lastnik je z 99,86 % Holding Slovenske elektrarne (HSE), 0,14 % pa je v lasti Republike Slovenije, so v preteklem letu kljub neugodni hidrologiji poslovale z dobičkom. Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2003 izkazujejo dobiček v višini 1,648 milijarde SIT.

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu