• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera je zaključena

Pravkar zaključena sanacija je vključevala nadomestitev asfaltne obloge z betonsko, kar se je izkazalo za primerno tehnologijo, ki smo jo v lanskem letu preizkusili na testnem polju. Izvajalec del je bilo podjetje RGP, d. o. o., vrednost del pa približno 100.000 evrov. Ob sanaciji se je izvedel tudi podrobni pregled asfaltne obloge (redna vzdrževalna dela asfaltne obloge sicer v pasu oscilacije izvajamo že več let), ki bo podlaga za načrtovanje del v prihodnje.

Glede na dejstvo, da je Ptujsko jezero delno v območju Natura 2000 smo tudi tokrat, kot vedno doslej, z deli sledili pogojem, ki veljajo že od izgradnje jezera. Ob tem smo sledili tudi vremenskim pogojem – v tem obdobju je namreč najmanjša verjetnost močnih nalivov in visokih voda, kar omogoča kakovostno in predvsem varno izvedbo del – ter zaprosilu Brodarskega društva Ranca Ptuj, ki ta vikend na jezeru organizira prireditev.

Naj pa ob tem ponovno poudarimo, da je reka Drava je že zaradi svoje alpske narave prodonosna, ob tem pa ima tudi precej pritokov, ki, posebej ob obilnejših padavinah, s seboj nosijo precej sedimentov. Na celotnem toku reke Drave je 21 hidroelektrarn v verigi, kar pomeni tudi prav toliko večjih oziroma manjših akumulacijskih jezer. V vsakem akumulacijskem jezeru se zaradi znižanja hitrosti vode usede del suspendiranih delcev – koliko – pa je odvisno od konfiguracije posameznega akumulacijskega jezera. Zaprodenost akumulacijskih jezer je svetovni problem (gre za »aktivnost« narave, ki se bo dogajala dokler bodo obstajala akumulacijska jezera) in ni vezan samo na akumulacijska jezera reke Drave – rešuje se bolj ali manj uspešno na različne načine. V nekaterih državah mulj "porivajo" po rekah navzdol s tako imenovanim izpiranjem, v Dravskih elektrarnah Maribor sedimente, ki jih izvlečemo iz vodnega telesa, v skladu s predpisi, ki preprečujejo odvažanje, odlagamo predvsem na obrežja in gradimo umetne otoke, na Ptujskem jezeru pa z njimi oblagamo asfaltne površine brežin ter s tem jezeru vračamo naravni videz.

Z zadnjem desetletju smo Dravske elektrarne Maribor za ekološko sanacijo namenile dobrih deset milijonov evrov in iz Drave odstranile več kot 400.000 kubičnih metrov sedimentov. V letu 2018 je bilo npr. iz Ptujskega jezera odstranjeno približno 67.000 kubičnih metrov sedimentov (dela so se, v skladu za naravovarstvenimi predpisi izvajala od 15. aprila. do 15. novembra). Prav omenjena časovna omejitev pa predstavlja pomembno oviro, ki precej otežuje učinkovitejše odstranjevanje sedimentov iz Ptujskega jezera, saj nam kar dobro tretjino leta preprečuje izvajanje del. 

Naj za konec dodamo še informacijo o odstranjevanju sedimentov iz Ptujskega jezera v preteklem tednu -  glede na razpoložljivo opremo se lahko odstranjevanje sedimentov opravlja le, ko je gladina vode nad njim. Sediment v stanju, v kakršnem je bil ob znižani gladini, ni pohoden, delo bi tako lahko bilo nevarno. Lahko pa zagotovimo, da bomo v skladu s prej omenjenimi dovoljenji z odstranjevanjem sedimentov nadaljevali tako letos, kot v prihodnjih letih – naloge na področju odstranjevanje le-teh in ohranjanje ustreznega stanja reke za življenje vodnih organizmov so namreč prednostne naloge družbe.  

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu