• sl-SIeng
 • Contact
 • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

HE Vuhred spet poskusno obratuje

 • HAL
 • 11.11.2004 0:00:00
 • 3 Comments
 • View Count 5936

(Maribor) Druga faza prenove elektrarn na Dravi se bliža koncu. Napaka na navitju generatorja odpravljena, pričakovana poslovna škoda zaradi izpada proizvodnje glede na jesensko hidrologijo minimalna.

V četrtek, 4. novembra 2004, so bili opravljeni zadnji preizkusi po zamenjavi navitja v generatorju št. 3 v HE Vuhred, ki ga je bilo treba zamenjati zaradi neustrezne izvedbe statorskih palic, ker so povzročale preveliko segrevanje generatorja. Zaradi tega se je prenova HE Vuhred zavlekla - po načrtih bi se morala zaključiti konec letošnjega avgusta.

Dobavitelj generatorja podjetje Končar je odpravil napako tako, da je zamenjal celotno navitje statorja (palice v statorju so bile izvedene po drugačni tehnologiji in so se pokazale kot neustrezne, saj se je generator preveč segreval). Ponovno so bili opravljeni vsi predpisani preizkusi pred začetkom obratovanja, tudi končni preizkus segrevanja generatorja po zamenjavi navitja in ponovni montaži generatorja pri popolni obremenitvi.

Končni preizkus - obratovanje generatorja pri popolni obremenitvi - je pokazal, da deluje brezhibno in da je segrevanje v okviru predpisanih vrednosti. Od petka, 5. 11. 2004, je generator sposoben za popolno obratovanje, takrat je tudi začel teči rok pogodbenega poskusnega obratovanja, ko mora dobavitelj še nadzirati rezultate obratovanja.

Napaka je bila odpravljena v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, sodelovanje s podjetjem Končar je še naprej korektno.

Izpad prihodkov oz. poslovna škoda zaradi napake še ni dokončno ocenjena, bo pa minimalna glede na jesensko hidrologijo. V pogodbi z dobaviteljem so dobro zavarovani riziki v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti.

HE Vuhred bo po novem obratovala z nazivno močjo turbin 74 MW, saj se je njena moč s prenovo povečala za 25 %, proizvodnja električne energije pa bo večja za ca. 10 %. Delež proizvodnje HE Vuhred predstavlja 12 % letne proizvodnje Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o. (DEM), oz. 3 % letne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Investicijska vrednost prenove je znašala 7 milijard SIT, finančna sredstva pa so v celoti zagotovili v DEM.

Prenova HE Vuhred spada v 2. fazo prenove dravskih elektrarn, v okviru katere poteka tudi prenova HE Ožbalt. Aktivnosti v zvezi s prenovo HE Vuhred so se začele leta 1999 s pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Fizična dela v zvezi s prenovo so se začela julija 2001, ko je bil zaustavljen prvi agregat. Prenova je bila terminsko zasnovana tako, da je omogočala prenovo enega agregata letno, sočasno pa je potekala prenova ostalih pomožnih naprav v elektrarni.

V sklopu prenove HE Vuhred so bili prenovljeni vsi trije agregati, skupne in pomožne naprave elektrarne, izvedena so bila tudi gradbena sanacijska dela na objektu. S prenovo je HE Vuhred usposobljena za daljinsko vodenje iz Centra vodenja v Mariboru in s tem za obratovanje brez stalno prisotne posadke.

Pri prenovi HE Vuhred so sodelovali dobavitelji opreme in poslovni partnerji: IBE, d.d., Ljubljana, Litostroj E.I., d.o.o., Ljubljana, KONČAR KET, d.d., Zagreb, ELTRA 33 Energetski transformatorji, d.d., Ljubljana, Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana,TSN Tovarna stikalnih naprav, d.o.o., Maribor, C&G, Zastopanje, svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, ELEKTRONABAVA, d.d. in ESOTECH Velenje.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor Danilo Šef je poudaril pomen obnove obstoječih dravskih elektrarn, ob tem pa se dotaknil tudi razvoja, spoštovanja okolja in možnosti investicij v prihodnosti: "Vsak prenovljen agregat elektrarn na Dravi povečuje zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo brez dodatnih posegov v okolje. V naslednjem letu bomo zaključili drugo fazo prenove dravskih elektrarn, ko bo prenovljen še zadnji agregat v HE Ožbalt. Hkrati pa že potekajo intenzivne priprave na začetek prenove HE Zlatoličje, ki bo potekala med leti 2006 in 2008. Prav tako pa je za energetsko oskrbo Slovenije pomembno, da skladno z državnimi načrti investiramo v nove energetske objekte."

Share

Comments

 • Ade
  >> namesto da bi uživali v 30 in več let stari glabsi.<
  30.3.2015 21:52:51 Reply
 • Why did I have to get up at 4.30? :) Hmmm.No ja, jaz verjamem, da boste naildrei najbolje kar boste lahko. In nihče vas ne bo obtoževal ničesar. Pa naj drugo leto oni poskusijo, če mislijo, da bo bolje.In to, da Golobič leti z vami. Ne vem, če je pozitiven znak. Glede na to kaj vse se dogaja z vlado te dneve v tej mali Sloveniji.
  20.2.2015 3:42:32 Reply
 • my sis big fan of korea pop culture & i've vistied korea unfortunately very long time ago.current pop band bing bang, cnblue, super juinor, b2st, kara, girls generation, wonder girls etc etc... i cant even begin to name the movies you must watch or series u should follow - all these are great. hyori is one of the emcee in a game shoe(forgotten the name) but she is all simple and humble in dressing here... you will be surprise - fun game show (shud go watch).drop you blueguesthouse link if you hvnt a clue on whr to stay.dongdaemun a must go (get souvenirs for lily taiwan, lily malaysia insist - ahhahaha), everland, lotte world, the museum, the DMZ, the olympic stadium, the cable car, the temples etc etc... if you out of seoul, there are nicer scenaries....LUCKY YOU!
  5.8.2014 18:10:08 Reply

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu