• sl-SIeng
 • Contact
 • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Zaključna predstavitev rezultatov in orodij mednarodnega projekta CE-HEAT

Partnerji projekta, Dravske elektrarne Maribor in E-zavod, so ob tej priložnosti predstavili rezultate projekta s poudarkom na prikazu uporabe orodij razvitih tekom projekta. Prikazan je bil CE-HEAT kataster odvečne toplote, spletno GIS orodje, ki omogoča uporabnikom, da raziščejo potencial odvečne toplote na želeni lokaciji, tako v Sloveniji, kot tudi za širšo srednje evropsko regijo.

Podrobneje sta bila predstavljena tudi energetski kalkulator odvečne toplote ter sistem za podporo investicijskega odločanja. Obe orodji sta namenjeni podpori naložbenim odločitvam, saj s svojo algoritemsko analizo ključnih energetskih, tehničnih ter stroškovnih informacij uporabniku podata predhodno oceno finančne in tehnične izvedljivosti projekta.   

Predstavljena je bila tudi spletna platforma odvečne toplote (www.waste-heat.eu), ki združuje znanje in omenjena orodja, ter tako pomaga pri pospeševanju izrabe odvečne toplote v Evropi.

Za zaključek so bili udeleženci povabljeni še na ogled popolnoma novega sistema rabe nizko-temperaturne odvečne toplote na HE Fala. Le-ta je svojo razvojno pot začel kot pilotni projekt v sklopu CE-HEAT-a.

REZULTATI PROJEKTA

 • 7 digitalnih GIS KATASTROV: razviti so digitalni GIS katastri, ki identificirajo potenciale odvečne toplote v partnerskih regijah CE HEAT.
 • 1 ORODJE IN PLATFORMA ODVEČNE TOPLOTE: spletni priročnik za načrtovanje investicij v izrabo odvečne toplote.
 • 7 PILOTNIH PROJEKTOV: testiranje orodij, izdelava investicijskih načrtov, integracija katastrov v regionalno energetsko načrtovanje.
 • 7 REGIONALNIH AKCIJSKIH NAČRTOV: razvoj akcijskih načrtov za povečanje porabe odvečne toplote in vključevanje njene porabe v regionalne  in nacionalne strategije.

POTENCIAL ODVEČNE TOPLOTE - nekaj zanimivih DEJSTEV

 • Ocenjeni potencial odvečne toplote v partnerskih regijah CE HEAT: 326154 TJ. S tem bi lahko ogrevali ca 800.000 gospodinjstev, če upoštevamo porabo v Sloveniji.

 •  

  Delež potenciala odvečne toplote v končni energetski porabi v industriji v partnerskih regijah CE HEAT: 27 %.

  Potencial prihranka CO2 z uporabo odvečne toplote v partnerskih regijah CE-HEAT: 20055198 t/a.

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu