• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Družbena odgovornost Dravskih elektrarn Maribor

Prav slednje ima družba, ki deluje že skoraj sedemdeset let, pri svojem delovanju neprestano pred očmi. Zavedamo se, da smo obiskovalci na območjih, katerih vire izkoriščamo za proizvodnjo električne energije. Reka Drava teče skozi dvajset občin in edino pravilno se nam zdi, da sredstva, ki so namenjena sponzorstvom in donacijam, pravično razdelimo med vse. Četudi je sedež družbe v Mestni občini Maribor, se reka Drava vije tudi preko drugih mest, krajev, vasi, v katerih delujejo številna društva in organizacije in v katerih se odvijajo številni slovensko in širše prepoznani športni in kulturni dogodki, ki jih želimo finančno podpreti.

Dejstvo je, da so sredstva omejena, a čiste vesti lahko zapišemo, da jih v skladu s politiko sponzorstev in donacij družbe Dravske elektrarne Maribor enakomerno porazdeljujemo med vse obdravske kraje.    

V letošnjem letu, ko smo slavili kar nekaj okroglih obletnic, pa smo ob vseh podeljenih sredstvih, s katerimi smo, verjamemo, nadgradili delovanje marsikaterega društva oziroma doprinesli k izvedbi marsikaterega dogodka, nekoliko višje zneske namenili trem organizacijam; in sicer Centru za socialno delo Maribor, Društvu za razvoj in izvajanje programov pomoč Ars Vitae Ptuj in Vrtcu Gorišnica. Prvima dvema za programe, ki lajšajo življenje socialno najbolj ogroženih posameznikov, in tretji, ki bo sredstva porabila za nakup didaktičnih pripomočkov za najmlajše.

Andrej Tumpej, direktor DEM je ob predaji donacij povedal: »Kljub gospodarski rasti, ki je zaznana v državi, dnevno še vedno prejmemo številne vloge za različne pomoči oziroma podpore. Vedno smo in tudi v prihodnje bomo pomagali društvom in posameznikom, ki sredstva koristno porabijo. Prav tako bomo še naprej podpirali dogodke, ki so prepoznani in nas kot državljane delajo še dodatno ponosne. Naj pa ob tem dodam, da ne bomo pomagali le finančno, temveč bomo v prvi vrsti odgovorni do okolja, saj je prav urejeno in varno okolje osnova za delovanje posameznikov, društev in organizacij.«

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe za komuniciranje DEM, majna.silih@dem.si

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu