• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

STROKOVNI IN KULTURNI DOGODEK POSVEČEN PRAZNOVANJU STOTE OBLETNICE OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE FALA

Pod okriljem Laboratorija za energetiko - Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in ob podpori Dravskih elektrarn Maribor je v prostorih Univerze v Mariboru, potekal prvi dan 27. mednarodnega posvetovanja Komunalna energetika – oskrba z energijo z naslovom »Reka Drava - 100 let zelene energije«, ki je bil v celoti posvečen razpravi o pomenu hidroelektrarne Fala ter proizvodnji električne energije na reki Dravi v slovenskem in širšem regionalnem prostoru. Sogovorniki na okrogli mizi, ki je sledila referatom, so vsak s svojega zornega kota predstavili pomen Fale in ostalih delujočih hidroelektrarn v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti - mag. Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje v Holdingu Slovenske elektrarne, Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, Vili Vindiš, pomočnik direktorja Dravskih elektrarn Maribor, Darko Kuča, Vodja HE Varaždin, Jurij Lep, župan Občine Selnica ob Dravi, in Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije za Koroško so se strinjali, da bo imela proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v prihodnosti še večji pomen, hkrati pa bo reka Drava še uspešneje sobivala z okoljem.

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje v Holdingu Slovenske elektrarne je povedal, da »v skupini HSE skrbimo za vzdrževanje vseh proizvodnih enot s ciljem varne in zanesljive proizvodnje električne energije. To dokazuje tudi visok in častitljiv jubilej hidroelektrarne Fala. Hidroelektrarne in med njimi tudi najstarejša Fala v družbi Dravske elektrarne Maribor skupaj prispevajo 50 odstotkov vse proizvedene električne energije v skupini HSE in so pomembne pri zagotavljanja fleksibilnosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema, upoštevajoč čedalje večjo razpršenost proizvodnje«.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, je ob tem poudaril, »da družba že sedaj proizvede približno četrtino potrebne električne energije, v prihodnosti, ob uresničitvi zastavljenih načrtov in ob podpori deležnikov, pa se bo odstotek še zviševal. Prispevek hidroelektrarne Fala tudi po sto letih delovanja ni zanemarljiv – posodobljena in redno vzdrževana danes v proizvodno bilanco Dravskih elektrarn prispeva približno deset odstotkov.«

Posvet Komunalna energetika bo sicer trajal tri dni, posebej velja izpostaviti še študentski sklop, v okviru katerega bodo študenti predstavili svoje članke oziroma referate. Dravske elektrarne Maribor bodo tri med njimi nagradile s finančno donacijo.

Popoldan pa je direktor Dravskih elektrarn Maribor, skupaj z dr. Zdenko Petermanec, ravnateljico Univerzitetne knjižnice Maribor, in Primožem Premzlom, direktorjem Umetniškega kabineta ter enim od pripravljavcev razstave v prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor, otvoril še fotografsko in arhivsko razstavo. Ta prikazuje čas izgradnje in vse ostale pomembne dogodke, ki so se zgodili v stoletju obratovanja hidroelektrarne Fala. Razstava bo na ogled do 2. junija 2018.

Dr. Zdenka Petermanec je ob tem povedala, da se »Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja knjižnica Univerze v Mariboru, druga arhivska knjižnica v državi in domoznanska knjižnica za mesto Maribor in širšo regijo z otvoritvijo razstave vključuje v praznovanje častitljive obletnice hidroelektrarne Fala. S tem dokazuje, da se z aktualizacijo dogodkov na podlagi bogatega fonda povezuje z okoljem in tudi tako izpolnjuje svoje poslanstvo. Hkrati pa je razstava primer dobrega povezovanja kulturnih ustanov v mestu in dokaz dobrega sodelovanja med Univerzo v Mariboru in elektrogospodarstvom v regiji.« 

 

Dodatne informacije: Majna Šilih, vodja Službe za komuniciranje DEM, majna.silih@dem.si

Dodatne informacije o posvetu Komunalna energetika – http://ke.powerlab.um.si/

Dodatne informacije o razstavi - http://www.ukm.um.si/

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu