• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Agregati 1, 2 in 3 HE Mariborski otok so sposobni izvajati primarno regulacijo frekvence

Primarna regulacija sistemske frekvence je ena najpomembnejših sistemskih storitev, ki preko odstopanja sistemske frekvence od nazivne vrednosti zazna odstopanje proizvodnje od porabe električne energije v sistemu ter v nekaj sekundah z ustrezno spremembo proizvodnje znova vzpostavi porušeno ravnovesje. S svojim delovanjem je ključna za stabilnost obratovanja elektroenergetskega sistema kot celote. Primarno regulacijo frekvence so po veljavnih slovenskih Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje električne energije dolžne zagotavljati vse proizvodne enote.

 

Verifikacija vseh zahtev skladnosti delovanja primarne regulacije je med obratovanje proizvodne enote težavna, zato je bila v letu 2016 ustanovljena delovna skupina predstavnikov sistemskega operaterja ELES in predstavnikov proizvajalcev električne energije za namene sistemske ureditve postopkov preverjanja. Delovna skupina je izdelala ter sprejela dva dokumenta, ki določata postopke in kriterije za ugotavljanje sposobnosti proizvodnih enot za izvajanje primarne regulacije frekvence (t. i. kvalifikacijske preizkuse) ter postopke preverjanja izvajanja storitve med obratovanjem.

 

V Dravskih elektrarnah Maribor smo, kot del skupine HSE, določene preizkuse izvedli že med sprejemanjem dokumentov in na podlagi prvih rezultatov sooblikovali metodologijo preverjanja določenih zahtev ter tolerančnih mej. Izvajanje sistematičnih preizkusov in analiz, ki jih v DEM izvajamo izključno z lastnim kadrom, je omogočilo tudi optimizacijo izvajanja primarne regulacije frekvence z vidika natančnosti delovanja ter stabilnosti odzivov, zato smo v okviru postopkov izvedli tudi nadgradnjo turbinskih regulatorjev in spremenili koncept zajemanja meritev, predvsem z namenom izboljšanja delovanja v območju minimalnih odstopanj sistemske frekvence.

 

V letu 2017 smo v Dravskih elektrarnah Maribor kvalifikacijske teste izvajanja primarne regulacije frekvence že izvedli na objektih HE Mariborski otok, HE Vuzenica in HE Dravograd, ter 16. novembra 2017 kot prvi proizvajalec električne energije v Sloveniji prejeli potrdilo o uspešno opravljenih kvalifikacijskih testih za izvajanje primarne regulacije frekvence za HE Mariborski otok. Do konca leta 2017 načrtujemo izvedbo optimizacije izvajanja storitve in izvedbo kvalifikacijskih preizkusov še za vse ostale objekte.

 

Pridobljeno potrdilo dokazuje sposobnost proizvodnih enot za izvajanje obligatorne sistemske storitve po veljavnih SONPO (Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije), hkrati pa je tudi pogoj za sodelovanje proizvodne enote na evropskem trgu sistemskih storitev na področju primarne regulacije frekvence.  Na trgu že sodeluje večina zahodnoevropskih držav, ki se jim bo predvidoma pridružila tudi Slovenija. 

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu