• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Sporočila za medije

Skupščina Dravskih elektrarn Maribor v znamenju sprememb

  • HAL
  • 7.4.2004 0:00:00
  • 0 Comments
  • View Count 1509

(Maribor) Nadzorni svet DEM po novem v tričlanski sestavi. Uskladitev družbene pogodbe z Zakonom o gospodarskih družbah.

V upravni stavbi Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) je danes potekala redna skupščina družbe, ki je bila napovedana na seji nadzornega sveta DEM 17. marca 2004. Seje se je udeležil predstavnik večinskega družbenika Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). DEM so v večinski lasti HSE (99,86 %), 0,14 % DEM pa je v lasti Republike Slovenije.

Družbenik je obravnaval in sprejel novo besedilo Družbene pogodbe družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. Nova družbena pogodba bo v celoti nadomestila dosedanjo; med drugim vsebuje spremembe števila članov nadzornega sveta DEM. Veljati bo začela z vpisom v sodni register.

Nova družbena pogodba DEM določa tričlanski in ne več devetčlanski nadzorni svet, temu je predsedoval dr. Dali Đonlagić.

Družbenik je na današnji seji izvolil dva člana novega nadzornega sveta DEM, to sta predstavnica Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Mojca Veljkovič in predstavnica Republike Slovenije Jasna Kalšek.

Družbenik je na današnji seji izvolil dva člana novega nadzornega sveta DEM, to sta predstavnica Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Mojca Veljkovič in predstavnica Republike Slovenije Jasna Kalšek.

Share

Post a Comment

KONTAKT

Majna Šilih
Vodja Službe za komuniciranje
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
T: 02 300 57 57
M: 041 511 904
E: majna.silih@dem.si

 

Kontakt

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu