• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Splošni podatki o proizvodnji: tokokrog zanesljivega pridobivanja električne energije

Ustrezno zasnovana in načrtovana raba zmogljivosti Dravskim elektrarnam Maribor ob povprečnem letnem pretoku omogoča letno proizvodnjo 2664 milijonov kWh električne energije. Največ, 1245 milijonov kWh, elektrarne na Dravi proizvedejo v poletnem obdobju, 846 milijonov kWh v prehodnem obdobju in 564 milijonov kWh v zimskem obdobju. Več kot 40 % proizvodnje zagotavljata HE Zlatoličje (21,5 %) in HE Formin (20,8 %).

Pomen dravskih elektrarn še povečuje njihova zmogljivost za zagotavljanje rezervne moči ob morebitnih okvarah v elektroenergetskem sistemu Slovenije. S polnjenjem akumulacijskih jezer v nočnem in s praznjenjem v dnevnem času lahko elektrarne na Dravi najmanj osem mesecev na leto premikajo del dnevne proizvodnje iz obdobja manjše v obdobje večje porabe. Obratovanje s pretočno akumulacijo omogoča tudi sodelovanje elektrarn v sekundarni regulaciji frekvence in moči do 45 MW.

Zmogljivosti gornjedravskih elektrarn so se po izvedeni postopni prenovi (HE Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala in Mariborski otok), zaključeni v letu 2005,  povečale za 67,3 MW, njihova proizvodnja pa je večja skoraj za desetino.

Skupna moč dravskih elektrarn v Sloveniji je 591,950 MW, skupna proizvodnja elektrarn na Dravi pa predstavlja približno četrtino električne energije, proizvedene v Sloveniji.

HE Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu
(MW)
Število
agregatov
Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Nazivni pretok turbin
(m3/s)
Dravograd 142 26,2 3 36 405
Vuzenica 247 55,6 3 78 550
Vuhred 297 72,3 3 90 550
Ožbalt 305 73,2 3 90 550
Fala 260 58,0 3 74 525
Mariborski otok 270 60,0 3 78 550
Zlatoličje 577 126,0 2 170 530
Formin 548 116,0 2 148 500
mala HE – Melje 8,69 2,260 2 3,420 33,0
mala HE Ceršak 4,32 0,650 2 1,000 29,75
mala HE Markovci 4,74 0,775 2 1,112 10
           
Sončne elektrarne (SE)          
SE Zlatoličje 0,893 0,777   0,777  
SE Formin 0,123 0,112   0,112  
SE OCV 3 0,028 0,026   0,026  
SE Dravograd 0,042 0,041   0,041  

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu