• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Zakaj prenova gornjedravskih elektrarn

Življenjska doba naprav v hidroelektrarnah je omejena in zato jih je po določenem času nujno zamenjati. V šestih hidroelektrarnah na gornji Dravi, v HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala in HE Mariborski otok, je v drugi polovici osemdesetih let minulega stoletja postajala vse bolj očitna dotrajanost naprav. Njihovo delovanje je bilo vedno bolj nezanesljivo, saj so nekatere izmed njih neprekinjeno obratovale že 40 let, HE Fala pa že skoraj 70 let. Posodobitev vseh šestih gornjedravskih hidroelektrarn je postala neizogibna, kajti ogrožena ni bila samo proizvodnja, temveč tudi zanesljivost obratovanja v naslednjih desetletjih.

Prenova je potekala v treh delih:

  • najprej je bila prenovljena HE Fala,
  • sledili sta I. faza prenove gornjedravskih elektrarn (HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok) in
  • II. faza prenove gornjedravskih elektrarn (HE Vuhred, HE Ožbalt).

Dela so bila izvedena tako, da je bil istočasno ustavljen samo en agregat vsake elektrarne, saj je bil tako izpad proizvodnje električne energije najmanjši.

Glavni cilji prenove gornjedravskih elektrarn

  • zagotoviti zanesljivo, varno in ekološko sprejemljivo obratovanje elektrarn v naslednjih desetletjih
  • povečati moč elektrarn, izkoristiti večji del hidropotenciala Drave in povečati proizvodnjo električne energije
  • izboljšati možnosti zagotavljanja sistemskih storitev, kot sta rezervna moč in sodelovanje v sekundarni regulaciji frekvence
  • doseči večjo izenačenost turbinskih pretokov elektrarn in s tem bolj optimalno delovanje vseh elektrarn v verigi
  • usposobiti elektrarne za daljinsko vodenje in obratovanje brez stalne posadke.

Dodatne informacije o poteku projekta prenove gornjedravskih elektrarn so vam na voljo v priloženi datoteki.

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu