• sl-SIeng
 • Contact
 • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×
drag me
drag me
drag me

Osnovno o proizvodnji električne energije v elektrarnah

Proizvodnjo električne energije razumemo kot pretvorbo drugih vrst energije v električno. V nadaljevanju je opisan postopek pridobivanja električne energije, pri čemer se mehanska energija pretvarja v električno. Tako danes poteka proizvodnja večine električne energije.

Električni generator po principu elektromagnetne indukcije proizvaja električno energijo. Poganja ga turbina.
Turbina pretvarja različne vrste primarne energije v mehansko.

Vrste elektrarn
Glede na vrsto primarne energije, ki se uporablja v tem procesu pridobivanja električne energije, poznamo:

 • termoelektrarne, v katerih s toploto, ki jo dobimo z izgorevanjem vseh vrst trdnih goriv ali iz nuklearnih reaktorjev, pridobivamo paro za pogon parnih turbin
 • hidroelektrarne, v katerih voda poganja turbine
 • plinske elektrarne, v katerih turbine poganjajo vroči plini, ki nastanejo pri izgorevanju plina ali tekočih goriv vetrne elektrarne, v katerih vetrnice poganja veter.

 

Kako nastaja električna energija v hidroelektrarnah

Vrste hidroelektrarn
V odvisnosti od značilnosti vodotoka, na katerem gradimo elektrarne, ločimo:

 • akumulacijske, v katerih so na razpolago velik padec in manjše količine vode
 • pretočne, ki se gradijo na rekah z manjšim padcem in večjimi pretoki
 • kanalske, ki se gradijo na nižinskih rekah in so v bistvu pretočne elektrarne

 

Vrste vodnih turbin
V hidroelektrarnah se največ uporabljajo:

 • Kaplanove turbine, primerne za nižje padce in večje pretoke
 • Francisove turbine, primerne za srednje padce
 • Peltonove turbine, primerne za visoke padce in manjše pretoke

 

Moč turbine

Moč turbine je premosorazmerna vodnemu padcu in količini vode, ki priteka na turbino.

Kako nastaja električna energija v DEM?

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu