• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Mala HE Ruše

V letu 2011 smo DEM s soglasjem nadzornega sveta in družbo Hmezad Jeklo Ruše ustanovili skupno družbo MHE Lobnica d.o.o. V družbi sta združila kapital in znanje dva družbenika: s 65–odstotnim vložkom DEM in s 35–odstotnim deležem Hmezad jeklo Ruše. Novonastala družba je bila ustanovljena z namenom gradnje in obratovanja MHE Ruše na reki Lobnici s skupno močjo 110 KW, skladno s koncesijskimi pogoji. Družba je prvi model tako imenovanega partnerskega podjetja, saj DEM niso razpolagale s koncesijsko pravico, želele pa so povečati delež obnovljivih virov energije.

MHE Ruše je plod dolgoletnega dogovarjanja DEM in Hmezad Jeklo d.o.o. o izrabi vodnega potenciala reke Lobnice na nekdanji lokaciji elektrarne v Kovaštvu Pogačnik iz Ruš. Elektrarna je prenehala obratovati v zgodnjih 50. letih prejšnjega stoletja, ko je bil gospodarski razcvet usmerjen v gradnjo velikih hidroelektrarn.

Nova elektrarna izrablja obstoječe zajetje, ki je služilo napajanju tehnološkega procesa v družbi Hmezad Jeklo Ruše. Elektrarna je povezana z jeklenim cevovodom (fi 1020 mm), v strojnici sta vgrajeni dve Francisovi turbini moči 53 kW in dva asinhrona generatorja moči 55 kW. Razloge, zakaj dva agregata, je treba iskati v zagotavljanju Qes in boljši izrabi pretokov. Pretočna zmogljivost vsake turbine je 700 l/s, celotni padec pa znaša 10,40 m. MHE Ruše obratuje od junija 2012, njena predvidena letna proizvodnja je cca. 0,6 GWh.

Mala HE Ruše

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
0,6 2 x 0,053 2 0,159 1,4

 

 

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu