• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Mala HE Melje: izkoriščanje biološkega minimuma

Z delovanjem HE Zlatoličje je neločljivo povezano tudi delovanje male HE Melje, umeščene na jezovni zgradbi v Melju.


 

Na jezu Melje sta za izkoriščanje predpisanega pretoka v strugo Drave, ki znaša v zimskih mesecih 10 m3/s in v poletnih mesecih 20 m3/s, vgrajena dva agregata s skupno močjo na pragu 2,260 MW, ki lahko izkoristita celoten predpisan pretok tudi v poletnem času.

Agregat MHE Melje, sedaj agregat 2 s pretočno sposobnostjo 10 m3/s, je vgrajen v strojnični zgradbi na levem bregu Drave. V času prenove HE Zlatoličje je bil obnovljen in služi kot rezerva. Agregat 1 je bil vgrajen v času prenove HE Zlatoličje in jezu Melje in izkorišča celotni predpisan pretok v strugo Drave. Njegova pretočna sposobnost je 20 m3/s, vgrajen je v novi strojnični zgradbi ob prelivnem zidu dovodnega kanala HE Zlatoličje. Letna proizvodnja MHE Melje je cca. 8,69 GWh.

Mala HE Melje

Letna proizvodnja (mio. kWh)

Moč na pragu (MW) Št. agregatov Nazivna moč generatorjev (MVA) Inštaliran pretok (m3/s)
8,69 2,260 2 3,430 33

Prerez turbinskega stebra

Jez Melje - prerez pretočnega polja

Shema pretočnega polja

 

Mala HE Melje Mala HE Melje

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu