• sl-SIeng
  • Contact
  • Search

V DEM smo 25. novembra 2011 uspešno pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. Z vključitvijo v proces pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavedali, da želimo postali ena od mnogih družb, ki ve, da zaposleni potrebujejo fleksibilnost, da ukrepi, sprejeti s certifikatom, prinašajo pozitiven učinek za zaposlene in delodajalca, da najboljše družbe v svetu dajejo poudarek usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je hkrati tudi družbeno odgovorno.

×

Mala HE Markovci


 

Zajezitev za HE Formin zagotavlja jez v Markovcih s Ptujskim jezerom. Dravske elektrarne Maribor so po koncesijski pogodbi za energetsko izkoriščanje reke Drave in po vodnogospodarskem soglasju za obratovanje HE Formin obvezane na jezu v Markovcih spuščati v strugo Drave ekološko sprejemljiv pretok 5 m3/s pozimi in 10 m3/s poleti. Na jezu v Markovcih se je vsa navedena količina do leta 2012, ko je bila postavljena MHE Markovci, prelivala preko zapornic.

Družba DEM je z gradnjo MHE Markovci energetsko izkoristila obvezni ekološko sprejemljiv pretok, dodatno so se zmanjšale manipulacije zapornic, zagotovljena je tudi potrebna enakomerna količina ekološko sprejemljivega pretoka v strugi Drave. MHE Markovci, ki obratuje od avgusta 2012, bo letno proizvedla cca. 4,74 GWh električne energije.

Mala HE Markovci

Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu (MW) Štev. agregatov Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok (m3/s)
4,74 0,775 2 1,112 10

 

 

Mala HE Markovci Mala HE Markovci

Za vas načrtujemo nove proizvodne objekte.

Za več informacij pokličite 080 11 40

ELEKTRIČNA MOBILNOST

emobilnost.eu